Reparationerhb-bilar

Vi kan din bil

Hällstorps bilverkstad har en stab av duktiga mekaniker och väntar på din bil. Att vara en MECA-verkstad innebär att vi har kompetensen att ta hand om alla vanliga bilar. Det i sin tur innebär att det inte finns någon slentrian eller rutin där man skruvar på samma bilmärke dag efter dag, vecka efter vecka. Varje bil som kommer in får den uppmärksamhet som den kräver.

Många tror fortfarande att man måste använda en av biltillverkarens auktoriserade verkstäder för att garantin ska gälla. Men så är det inte. Sedan 2002 finns det EU-regler som ger dig som bilägare rätt att serva bilen var du vill. Hällstorps bilverkstad har kunskaperna och rätten att genomföra precis samma service eller reparation som biltillverkarens auktoriserade verkstäder – även under din bils garantitid. Hällstorps bilverkstad (MECA-verkstadens) stämpel i serviceboken är lika mycket värd som den märkesauktoriserades.
Det är en självklarhet att vi använder oss av originaldelar eller reservdelar som håller minst lika hög kvalitet som originaldelar. Och i regel kommer våra reservdelar och biltillverkarens reservdelar från samma leverantör.

Vi använder oss av moderna instrument för diagnos och felsökning. Dessa instrument kommer antingen från samma tillverkare som de märkesauktoriserade verkstäderna tar sina instrument ifrån, eller från fristående tillverkare. Genom att använda universalinstrument kan vi hålla ner kostnaderna – vilket självklart kommer dig som kund och bilägare tillgodo.