Servicehb-bilar

När du bokar service till din bil hos oss, följer vi samma serviceplan som den märkesbundna verkstaden. Din bil får delar av minst lika god kvalité som hos den märkesbundna verkstaden, och du får ett bättre pris och servicegrad som bara den lilla personliga verkstaden kan ge!

Ny bil med garanti?

Du behöver inte oroa dig om din bil fortfarande har fabriksgaranti. Garantin gäller även om du servar och reparerar din bil hos oss på Hällstorps bilverkstad, då vi alltid utför ett fackmannamässigt arbete enligt tillverkarens instruktioner. Vi använder reservdelar med minst motsvarande kvalité som biltillverkaren föreskriver. I enlighet med de nya EU-reglerna har vi tillgång till samma erforderliga information och tekniska utrustning som märkeshandeln. Därför kan du med fördel serva din nya bil hos oss på Hällstorps bilverkstad då ingen tveksamhet råder huruvida garantin gäller eller inte.

Rätt kvalitet på arbete och delar

Det är av största vikt att din bil sköts enligt biltillverkarens rekommendationer. Miljö och säkerhet, och inte minst din egen ekonomi, är beroende av att du underhåller din bil på ett korrekt sätt. Och det är inte bara arbetet som måste utföras korrekt utan viktigt är också att det används reservdelar med likvärdig eller bättre kvalité än de som biltillverkaren föreskriver.


MECA assistansservice:

0771 – 41 14 00 Från utlandet: +46 771 – 41 14 00